A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P Q R S Ś T U W Z Ż

Dzieje Zbrodni Katyńskiej

   23 sierpnia 1939 minister spraw zagranicznych III Rzeszy Joachim von Ribbentrop oraz ludowy komisarz spraw zagranicznych ZSRR Wiaczesław Mołotow podpisali pakt o nieagresji, który w tajnym protokole dodatkowym zapowiadał wspólny podział Polski.

Podpisanie paktu: w białym mundurze stoi Stalin, w środku siedzi Mołotow, za nim Ribbentrop. W tle oficjalna mapa sowiecka z linią podziału terenów Rzeczypospolitej.

   Pakt Ribbentrop-Mołotow umożliwił Hitlerowi rozpoczęcie II wojny światowej atakiem na Polskę 1 września 1939. Kiedy polskie armie stawiały zacięty opór agresorom niemieckim, dysponującym znaczną przewagą liczebną i techniczną, 17 września na terytorium Rzeczypospolitej wkroczyły oddziały Armii Czerwonej, którym przeciwstawić się mogły jedynie nieliczne jednostki Korpusu Ochrony Pogranicza. Zaatakowana przez dwa największe państwa Europy, pomimo bohaterskiej obrony Rzeczpospolita została podzielona po połowie między obu agresorów. Podpisany 28 września 1939 w Moskwie Niemiecko-sowiecki układ o przyjaźni i granicy oznaczał faktycznie IV rozbiór Polski, a nową granicę między III Rzeszą i ZSRR uznawał za "ostateczną".Mapa Polski z naniesioną linią podziału, odręcznymi podpisami
Józefa Stalina i Joachima von Ribbentropa oraz datą: 28 września 1939.

   Do sowieckiej niewoli trafiło około 250 tysięcy żołnierzy, w tym przeszło 10 tysięcy oficerów. Szeregowców zwolniono lub skierowano do obozów pracy, zaś w trzech specjalnych obozach jenieckich osadzono przeszło 14 tysięcy oficerów Wojska Polskiego (obozy w Kozielsku i Starobielsku), policjantów, żandarmów i strażników więziennych (obóz w Ostaszkowie).
   Często popełnia się błąd historyczny, przywołując jako ofiary Zbrodni Katyńskiej jedynie polskich oficerów. Tym samym zapomina się bowiem, iż znaczna część z nich była oficerami rezerwy, a zatem "w cywilu" urzędnikami państwowymi i samorządowymi, posłami i senatorami, profesorami wyższych uczelni, nauczycielami, prawnikami, lekarzami, inżynierami, dziennikarzami, pisarzami, artystami...
   Nie ma przesady w stwierdzeniu, że ofiarą Zbrodni Katyńskiej padła elita narodu i państwa polskiego. To właśnie była najważniejsza przyczyna, dla której najwyższe władze ZSRR podjęły decyzję o wymordowaniu polskich jeńców wojennych, którym nie udowodniono żadnej winy. Wystarczyło bowiem, iż przywiązanie do swojej ojczyzny i wierność własnemu państwu uznano za "nienawiść do ustroju sowieckiego", obawiając się, iż to oni właśnie najbardziej zagrażają całkowitemu podporządkowaniu sobie przez ZSRR ludności anektowanego terytorium Polski.
      Strona 1       Następna strona >>
Dane kontaktowe: Muzeum Wojska Polskiego Oddzial Muzeum Katynskie
Aleje Jerozolimskie 3 00-495 Warszawa
Nr tel.: +48 22 6877244 Fax: +48 22 6878342

Wyprodukowano w ITFB.co