A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P Q R S ¦ T U W Z Ż
Henryk KRUKOWSKI

s. Leona

Ppor. rez. Henryk KRUKOWSKI s. Leona i Stanisławy z Sychów, ur. 3 VI 1901 w Żułkowie, woj. poznańskie. Uczestnik powstania wlkp. i walk na froncie białoruskim. Student prawa na Uniwersytecie Poznańs k im . Absolwent SPRPiech. nr 7 w ¦remie (1928), mianowany ppor. i przydzielony do 70 pp. Urzędnik Krajowych Ubezpieczeń Ogniowych w Poznaniu. Odznaczony KW dwukrotnie. Żonaty, miał dwoje dzieci.

CAW, AP 2516, KW 61/K-szer.; MiD WIH, L.W. 036/1 z 16 IV 1940; AM 3841.


     powrót     
Dane kontaktowe: Muzeum Wojska Polskiego Oddział Muzeum Katyńskie
Aleje Jerozolimskie 3 00-495 Warszawa
Nr tel.: +48 22 6877244 Fax: +48 22 6878342

Wyprodukowano w ITFB.co